Melanom - jak ho spoznat?

Melanom - jak ho spoznat?

Zjisti, zdali jsi ve skupině s rizikem onemocnění na tento strašný druh rakoviny a zjisti, jak ho rozpoznat.

Melanom představuje 2 % všech případů rakoviny. Odhaduje se, že tento typ rakoviny se objeví u 1 z 75 osob. I když do nedávna se melanom považoval za nevyléčitelnou nemoc, momentálně se díky rozvoju medicíny dá vyléčit pod podmínkou, že se včas objeví.

Příznaky onemocnění

Melanom se může projevit změnou vzhledu mateřských znamének, které máme, nebo tvorbou úplně nových znamének. Najčastejší projevy vyskytující se v okolí znamének, na které si stěžovali pacienti s diagnózou rakoviny, jsou:

 zhrubnutí,

 svědění,

 svrbení,

 začervenání znaménka a/nebo místa okolo něho,

 krvácení,

 změna tvaru.

Lekař by měl být obeznámený se všemi znepokojujícími změnami objevujícich se na pokožce.

Je moje znaménko melanom?

Počáteční prohlídku znaménka je možno udělat už doma. Přitom můžete použít populární metodu, která spočívá v ohodnocení čtyrech vlastností znamének pomoci prvních čtyřech písmen abecedy.

A – (z ang. asymmetry) – vlastnost spojená s symetrií znaménka. Neškodné znaménka mají obvykle hladký, oválný tvar. Znepokojující změny jsou takové, ve kterých je jeho forma asymetrická nebo se znaménka „vychylují” na jednu stranu.

B (z ang. border) – tato vlastnost znamená hranice znaménka. Nádorové lézy na kůži mívají zubaté, nerovné okraje, někdy se na nich objevují hrbolky.

C – (z ang. colour) – charakteristickým znakem znaménka je také jeho barva. Barva melanomu nemusí být vždy černá. Jak znaménko změní barvu – na jakoukoliv, ať světlejší, nebo tmavší, nebo na barvu okolní kůže, může to být důsledek rakoviny a je potřeba s tím okamžitě jít k lekaři.

D – (z ang. diameter) – dalším charakteristickým znakem znaménka je jeho velikost. Lékař by měl zkontrolovat každou kožní změnu, která velikostí překračuje 5 mm.