Imunoterapie jako metoda proti alergii

Imunoterapie jako metoda proti alergii

Žádný kontakt s alergenem je nejlepším řešením pro lidi, kteří trpí alergickými chorobami. Ve většině případů se však nelze alergenům vyhnout zcela nebo to představuje řadu problémů a omezení. Namísto nárazové léčby, je vhodné zvážit účast v imunoterapii.

Jednoduše řečeno imunoterapie (alergenová imunoterapie, specifická), neboli desenzibilizace, spočívá v podávání vakcíny obsahující alergen, na který je pacient alergický. Malé dávky vakcíny podávané pravidelně po určitou dobu způsobují, že tělo přestane bojovat proti alergenu a výsledkem je eliminace nepříjemných příznaků nebo snížení jejich intenzity.


Pro koho je imunoterapie?

Pokud jde o věkové rozložení, běžně se předpokládá se, že imunoterapii mohou podstoupit pacienti ve věku od 5 až 45 let. Stanovení horní věkové hranice je poměrně individuální a závisí na jiných onemocněních, kterými pacient, jenž se chce podrobit terapii, trpí. Kontraindikací u starších lidí mohou být například koronární srdeční onemocnění, vysoký tlak či ateroskleróza.

Člověk by měl mít na paměti, že imunoterapie je dlouhodobý proces. Obvykle trvá od 3 až do 5 let. V tomto období přijímáme alergen ve formě vakcíny každých 4 až 6 týdnů (udržovací dávky) s výjimkou počáteční léčebné periody, kdy se očkovací látka podává ve vyšších dávkách a častěji, tzn. každých 7 až 14 dní po dobu 2 až 3 měsíců.


Účinnost terapie

Nicméně není možné říci, že alergenová imunoterapie zcela zlikviduje problém s alergií a jako pacienti bychom neměli tvrdohlavě lpět na takové vizi. Může se rovněž stát, že terapie pouze sníží intenzitu symptomů a reakce na alergen. Poté je nezbytné další užívání běžných protialergických léků, ačkoliv v nižších dávkách. Léčba bývá málo účinná u osob s těžkou formou alergie a také u těch, kteří jsou alergičtí na velké množství alergenů. Vše závisí na individuálních predispozicích a na celé řadě faktorů, které musí zhodnotit specialista.

Terapii musí předcházet důkladná dodatečná vyšetření (například kožní testy, pečlivá analýza symptomů), aby lékař mohl doporučit pacientovi další léčení. Je nezbytné přesné určení alergenu a také rozsah, ve kterém s ním přichází daná osoba do kontaktu a také jak silné jsou příznaky kontaktu. Stejně důležité je také určení možných kontraindikací.

Rozlišujeme terapii sezónní, která se aplikuje u pacientů se sezonní alergií (pyly), a terapie celoroční pro lidi, kteří přicházejí do styku s alergenem po celou dobu (zvířecí srst, prachový roztoči).